DR N. MED. ADAM BEDNARSKISPECJALIZACJA: Specjalista kardiologii

Starszy Asystent w I Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stypendysta programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach którego obronił doktorat na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 r. uzyskał specjalizacje w dziedzinie kardiologii.

W swojej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem całego spektrum schorzeń układu sercowo-naczyniowego:
- choroby niedokrwiennej serca,
- niewydolności serca,
- zaburzeń rytmu,
- nadciśnienia tętniczego.

Szczególnie interesuje się implantacją i kontrolą rozruszników serca, prewencją oraz patogenezą nadciśnienia tętniczego. Wykonuje badania diagnostyczne: badanie echokardiograficzne, elektrokardiografię (EKG). Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Facebook