ENDODONCJA


ENDODONCJA
Leczenie kanałowe (endodontyczne) polega na mechanicznym usunięciu chorej miazgi zęba, oczyszczeniu i dezynfekcji kanału zębowego, a w ostatniej fazie jego zabezpieczeniu i wypełnieniu materiałem leczniczym.

Po prawidłowo wykonanym leczeniu endodontycznym i protetycznym ząb jest bezobjawowy i odzyskuje swoją pełną funkcjonalność oraz estetykę.

Jak przebiega leczenie endodontyczne

W Centrum Medycznym Supermed leczenie endodontyczne odbywa się zawsze w pełnej izolacji zęba od śliny będącej siedliskiem bakterii. Do tego celu używany jest fragment gumy zwany koferdamem. Chroni on ząb od dostępu śliny, zabezpiecza i uniemożliwia przypadkowe połknięcie płynów dezynfekujących kanały oraz narzędzi używanych do oczyszczania kanałów.

Nowoczesne narzędzie pomiarowo-lecznicze ENDOPILOT precyzyjnie określa długość kanałów zmniejszając znacząco ilość zdjęć RTG wykonywanych w czasie leczenia, oraz znacząco skraca czas całego zabiegu. Pozwala także na trójwymiarowe dokładne wypełnienie kanałów materiałem leczniczym.

Warto pamiętać, że leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu jest dużo bardziej precyzyjne i pozwala na uratowanie zębów, które kiedyś mogły kwalifikować się do usunięcia.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem jest całkowicie bezbolesne i odbywa się w pełnym komforcie dla Pacjenta. Dzięki leczeniu przeprowadzonemu w tak precyzyjny sposób możemy być pewni, że ząb posłuży nam jeszcze przez długie lata. Użycie mikroskopu pozwala przyjąć, że terapia będzie nie tylko krótkotrwała, precyzyjna i bezpieczna, ale wpłynie również na szybszy przebieg procesu gojenia i zminimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań.

Mikroskop zabiegowy w Centrum Medycznym Supermed stosowany jest przy każdym leczeniu endodontycznym.

Objawy

Do najczęstszych objawów które mogą wskazywać na konieczność leczenia endodontycznego (kanałowego) należą: ból przy gryzieniu pokarmu, nadwrażliwość zęba na ciepło-zimno, pulsujący ból utrzymujący się przez dłuższy czas, bardzo duży ubytek próchnicowy, przebarwienie zęba, bolesność błony śluzowej w okolicy korzenia zęba.