PROTETYKA


PROTETYKA
Jej celem jest przywrócenie prawidłowych funkcji żucia poprzez uzupełnienie braków w uzębieniu Utrzymujące się braki zębowe w dłuższym okresie czasu stanowią źródło uciążliwych dolegliwości wpływając na komfort i jakość życia, w skrajnych przypadkach doprowadzając sąsiednie zęby do ich rozchwiania, przemieszczania się, a nawet utraty.

Braki w uzębieniu bądź niesatysfakcjonująca estetyka to najczęstsze sytuacje, które wymagają interwencji protetycznej. Nasza stomatologia oferuje bogaty wachlarz możliwości przywracania i poprawiania uśmiechu, ze szczególnym naciskiem na walory estetyczne.

Nowoczesne metody rozwiązań stosowane w Centrum Medycznym Supermed

• korony pełnoceramiczne (porcelanowe),
• korony porcelanowe na podbudowie z cyrkonu,
• korony i mosty porcelanowe na podbudowie z cyrkonu, złota, tytanu lub stali bezniklowej,
• korony i mosty akrylowe jako uzupełnienia tymczasowe,
• licówki ceramiczne – nakładki na zęby (możliwość odbudowy pięknego uśmiechu)
• korony porcelanowe na implantach,
• protezy szkieletowe na zatrzaskach, zasuwach, na teleskopach,
• protezy na implantach,
• protezy akrylowe częściowe i całkowite.